TENDER

Johor Biotechnology & Biodiversity Corporation
(J-Biotech)

NOTIS PEMBERITAHUAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM), LEDANG

 

X